AYAKTAN HASTA PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ: Merkezimize başvuran ayaktan klinik hastalarının kabul işlemleri, hastalarının muayene işlemleri ve klinik muayenesinin sonlandırılması işlemleri gibi süreçler için metot belirlemek.

 2. KAPSAM: Merkezimizdeki ayaktan hasta işlemlerinin yapıldığı klinik işlemlerini kapsar

 3. KISALTMALAR:

3.1. MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR:

 5.1. Başhekim

5.2. Başhekim Yrd.

5.3. İdari ve Mali İşler Müdürü ve Yardımcıları

5.4. Birim Sorumluları

 5.5. Poliklinik Bilgi İşlem Personeli

5.6. Danışma ve Yönlendirme Personeli

 6. FAALİYET AKIŞI: Kurumumuzda bulunan tüm birimlerde, personellerimiz her işlem öncesi kendini tanıtarak (personel kimlik kartı) hasta/hasta yakınının işlemlerini gerçekleştirir.

 6.1. HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI: Hasta resmi kimlik belgesiyle hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime başvurur. Hastanın kimlik doğrulaması yapılarak kaydı yapılır. Eğer kimliğin hastaya ait olmadığı veya sahte kimlik ile hastaneye giriş yapılmak istendiği tespit edilirse ilgili kişi hakkında yasal işlemler yapılmak üzere kimlik bilgileri alınarak ilgili Müdür vasıtasıyla yasal mercilere intikal ettirilir.

 6.2. HEKİM SEÇME HAKKI: Hasta kabul birimlerinde ve merkezimiz  web sitesinde ilgili bölümlerde hizmet veren hekimler ve ihtisas alanları güncel liste halinde bulundurularak ve hasta kabul ekranlarına yansıtılarak hastalarımızın hekim seçimi sağlanır.Seçilen hekim yapılan diş tedavisi için 6 ay , yapılan protez için 4 yıl sorumlu tutulur.

6.3. HASTALARIMIZIN HİZMETE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER: 6.3.1.Merkezimizde hizmete erişim noktalarında hasta/hasta yakınlarımıza yardımcı olabilecek klinik bilgi işlem personelleri ,bütün katlarımızda güvenlik personelleri ve giriş katımızda danışma-yönlendirme personellerimiz bulunmaktadır.

 6.3.2. Hizmete erişimi kolaylaştırmada yardımcı olabilecek; Kurum  Bilgi Rehberi, Tanıtıcı Broşür, Telefon, Bilgisayar, Kurum İçi Telefon Rehberi gibi ekipmanlarımız bulunmaktadır.Merkezimizde internet ve telefonla hasta randevusu verilmektedir.

 6.3.3.Danışma ve yönlendirme birimi çalışanlarımız Danışma Personeli Görev Tanım’ları doğrultusunda (kıyafet, sorumlulukları gibi) görevlerini yürütürler.

 6.3.4.Danışma ve yönlendirme birim  personellerimize yılda bir kez ve gerektikçe:

 6.3.4.1. Hasta memnuniyeti,

 6.3.4.2. Hasta hakları, sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,

 6.3.4.3. İletişim becerileri gibi konularda eğitim verilerek kayıt altına alınır.

Hasta Kayıt İşlemleri: Hasta kayıt işlemlerimizin etkin ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için hasta kayıt birimimizde ve ilgili bölümlerimizde hizmet veren hekimlerimizin güncel listesi bulunmaktadır. Hasta kayıt birimimizde çalışan personellerimize yılda bir kez ve gerektikçe:

6.3.5.1. Hasta memnuniyeti,

 6.3.5.2. Hasta hakları, sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,

 6.3.5.3. İletişim becerileri gibi konularda eğitim verilerek kayıt altına alınır.

 6.3.6.Hastalarımızın Poliklinik Süreci Bekleme Sürelerine İlişkin Düzenlemeler:

Hastalarımızın muayene bekleme süreleri kayıt  dosyası  üzerinde yazılıdır.Muayene, tanı ve tedavi işlemlerinde; acil vakalar, engelli bireyler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, 7 yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için öncelik uygulanır. Ayrıca MHRS üzerinden alınan randevular acil bir durum yok ise randevu aldığı muayene saatinde öncelik verilerek polikliniğe kabulü sağlanır.MHRS randevuları sadece muayene önceliği sağlar.Tedavi için yeni bir randevu planlanabilir.

 6.3.7.DEĞERLENDİRME SONRASI BAKIM:

 6.3.8.Tanı ve Tedavi Amaçlı Randevu Verme Sürelerine Yönelik Düzenlemeler: Hastaların tanı ve tedavi için yaptırdıkları röntgen çekimi, dijital ortamda hekim tabletlerine düşmektedir. Randevu verme süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RANDEVU VERME SÜRELERİ TABLOSU

DOLGU: Muayene tarihinden itibaren 10 iş günü.

KANAL DOLGUSU: Muayene tarihinden itibaren 10 iş günü.

DETERTRAJ: Muayene tarihinden itibaren 10 iş günü.

SABİT PROTEZ : Muayene tarihinden itibaren 20 iş günü.

HAREKETLİ PROTEZ : Muayene tarihinden itibaren 20 iş günü.

 

6.3.9.Yaşlı ve Engelli Kişilerin Sağlık Hizmetine Erişimlerini Kolaylaştırmaya Yönelik Düzenlemeler: Merkezimizde  yaşlı ve engelli kişiler için öncelikli hasta kayıt butonumuz bulunmaktadır.Bu buton sayesinde öncelikli kayıt oluşturmaları sağlanır.Yürüyemeyecek durumda olanlar için tekerlekli sandalyelerimiz bulunmaktadır.ayrıca engelli kliniğimiz mevcuttur.Engelli lavabo ve tuvaletlerimiz vardır.Görme engelliler için giriş katımızda kat planımız ve yürüyüş bandımız bulunmaktadır. Yaşlı ve engelli bireylerin muayene, tanı ve tedavi işlemlerinin öncelikli olarak yaptırılmalarının sağlanması için; klinik bilgilendirme ekranlarında ve klinik kapılarında belirtilen şekilde öncelikli, en kısa ve erken sürede işlemlerinin tamamlanması sağlanır.

 6.3.10. Hasta/Hasta Yakınının; Teşhis, Tedavi, Bakım Hizmetleri, Hasta Sorumlulukları İle Diğer Hizmetler Hakkında Bilgilendirilmesi:

 6.3.10.1.Hastanın hekimi tarafından; genel durumu, yapılan muayene ve işlemler sonucunda sözlü ya da yazılı olarak hasta/hasta yakınına bilgi verilir.

 6.3.10.2.Tedavi süreci hakkında,hastanın hekimi tarafından reçete edilen ilaçlar ve tıbbi öneriler hakkında sözlü ya da yazılı olarak hasta/hasta yakınına bilgi verilir.

6.3.10.3.Yapılan tetkik ve işlemler sonrasında tedavi aşamalarının sonuçlanma  süreleri ile ilgili hasta/hasta yakını bilgilendirilerek tekrar hekiminin yanına gelme süresi hakkında da bilgi hekim tarafından verilir.

6.3.10.4. Bilgilendirilmeler sırasında hasta/hasta yakınları mahremiyetine dikkat edilmesi açısından bilgilendirme ve diğer tüm işlemler sırasında hasta ile yalnız olunur, gereksinim duyulursa hastanın onayı alınarak bir yakınının bulunmasına izin verilir.

6.3.10.5.Hasta güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların meydana gelmesi durumlarında hasta/hasta Güvenlik Raporlama Sistemi Talimatı doğrultusunda bilgilendirme yapılır.

 6.3.10.6. Hastaya yapılacak olan girişimsel işlemler öncesi  aydınlatılmış rıza belgesi onamı alınır.Hasta veya vasisinin “okudum, anladım ve kabul ediyorum” gibi yazılı cümlelerle onamı alınması sağlanır.

6.3.11. Hasta Mahremiyeti:

 İsminin açıklanmasını istemeyen hastaların kaydı hasta mahremiyetine dikkat edilerek rumuz veya isim ve soyadın ilk iki harfleri kullanılarak yapılır. Muayene işlemleri sırasında hasta ve ihtiyaç halinde hastadan onayı alınan hasta yakını haricinde giriş ve çıkışlar engellenir. Muayene odalarında mahremiyet göz önünde bulundurularak hastanın muayene edildiği alanda perdenin/paravanın kapalı olması sağlanır. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve sonuçları hasta mahremiyeti göz önünde bulundurularak hastaya veya hastadan onayı alınan hasta yakınına tek olarak gizlilik içerisinde bilgi verilmesi sağlanır. Ayrıca hastalarımızın mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri göz önünde bulundurularak kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanına yönelik tercihleri dikkate alınır. Hastalarımızın bebeklerini emzirebilmeleri için bebek emzirme odamız bulunmaktadır.Hasta ve hasta yakınlarımızın can güvenliği tehdidinin olduğunu ilgili birimde çalışanlara bildirmesi durumunda üst yönetim devreye girerek gerekli tedbirler alınır.

6.3.12. Araştırma ve Deneysel Çalışmalarda Hasta Rızası:

 Hastaya ait veri, bilgi ve materyaller herhangi bir sebeple (araştırma ve deney gibi) kullanılacaksa hasta rızası alınır ve mahremiyetine özen gösterilir.Bu onam belgesi araştırmayı yapacak olan kişi tarafından hazırlanarak hastanın onayına sunulur.

6.3.13.Engellilerin Durumuna Uygun Bilgilendirme Yapılması:

Engelli hastalarımız için hazırlanan engelli kliniğinde hastanın engeli doğrultusunda bilgilendirme engelli hekimi tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.İşitme engelliler için işitme engelliler dili kullanılır.Engeli zihinsel ise bilgilendirme vasisine yapılmaktadır.Hastamız yabancı uyruklu ise bakanlığımız çevirmenlerinden yardım alınmaktadır.Bilgilendirme mümkün olduğunca sade,anlaşılır ve tıbbi terimlerden uzak olarak yapılır.

 

 6.3.14. Hastanın Kendisi ile İlgili Bilgi ve Dokümanlara Erişebilmesi: Hasta kendisi ile ilgili tıbbi dokümanlarını  resmi dilekçe ile kuruma başvurarak istemde bulunabilir. Kurum, dilekçe değerlendirmesi sonucunda hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınına imza karşılığında ilgili dokümanların kopyasını verir.

6.3.15. Hastaların kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alınmasının sağlanması: Hasta/hasta yakınlarımızın tedavi öncesi ve tedavi süreçlerinde hasta/hasta yakınıyla ilgilenen hekim ve diğer sağlık personelleri, hasta/hasta yakınının kültürel ve manevi değerleri dikkate alınarak tüm işlemlerin yapılması sağlanır. Ayrıca merkezimizde hasta/hasta yakınlarının ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ibadethane bulunmakta olup gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Hasta/hasta yakınlarımızın kültürel ve manevi değerlerine, sağlığını tehdit etmeyecek durumlar söz konusu ise saygıyla karşılanır.

 6.3.16. Tedavinin Sonlandırılması: Tedavisi biten hastalarımız hasta kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli bilgi ve öneriler yazılı yada sözlü olarak yapıldıktan sonra merkezimizden ayrılır.