Sürekli İşçi İstihdamı (375 Sayılı KHK'nın Geçici 23. Maddesi) Sınav Tarihleri

07.03.2018 Güvenlik 

08.03.2018 Veri Hazırlama ve Yönlendirme

08.03.2018 Görüntüleme Destek Personeli

08,.03.2018 Teknik Destek Hizm. (Sıva, Boyama)

09-16.03.2018 Klinik Destek Personeli

19-21-03.2018 Genel Destek (Temizlik)

GERİ DÖN