12.4.2016  Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması

Yarışmaya katılacak isteklilerin ekte bulunan belgeyi inceleyerek öngörülen takvim içerisinde ilgili yere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eklenmiş Belge:  Akılcı ilaç
GERİ DÖN