Bölüm ve Branşlar

 

HİZMET VERDİĞİMİZ BÖLÜMLER

HASTANEMİZDE MHRS RANDEVULARI HARİÇ HERGÜN AYAKTAN MUAYENE OLABİLİRSİNİZ.

 

PERİODONTAL TEDAVİ(DİŞ ETİ TEDAVİSİ)

Kliniklerde muayne edilip yönlendirilen hastalarımıza periodental tedavi planlaması yapılarak kliniğimizde randevu verilir. Detertraj (diş taşı temizliği), subgingival küretaj (derin diş eti tedavisi) işlemleri yapılmaktadır. ayrıca  flep operasyonları, diş eti çekilmesi tedavisi, diş eti büyümesi tedavisi ve diğer ileri periodontal tedavi işlemleri yapılmaktadır. 

 

ORTODONTİK TEDAVİ

Kliniklerden yönlendirilen hastalar tekrar muayene edilerek tedavi durumuna göre randevu verilir. kliniğimizde sabit ortodontik tedavi ve hareketli ortodontik tedavi hizmeti verilmektedir. 

 

ENDODONTİK TEDAVİ(KANAL TEDAVİSİ)

Kliniklerden yönlendirilen hastalar tekrar muayene edilerek tedavi durumuna göre randevu verilir. Bu klinikte hastalarımıza kanal tedavisi işlemleri yapılmaktadır. 

 

CERRAHİ TEDAVİ

Kliniklerden yönlendirilen hastalara, cerrahi müdahale polikliniğinde ilk muayene odasında tekrar değerlendirilerek tedavi durumuna göre randevu verilir. Bu klinikte gömülü diş operasyonu, preprotetik cerrahi işlemleri,odontojenik enfekssiyon tedavileri, odontojenik kist operasyonları, çene yüz bölgesi patolojileri ve tedavileri, diş ve çene travmalarının tedavileri yapılmaktadır.

 

PROTETİK TEDAVİ (PROTEZ UYGULAMALARI)

Kliniklerden yönlendirilen hastalar tekrar muayene edilerek tedavi durumuna göre randevu verilir. Kliniğimizde sabit protez ve hareketli protezler yapılmaktadır.

 

 

PEDODONTİ KLİNİĞİ(ÇOCUK KLİNİĞİ)

Hastanemiz çocuk hastalarımıza daha iyi ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve koruyucu diş hekimliği hizmetini verebilmek amacı ile  klinik tahsis etmiştir. Hastalarımıza muayene, diş çekimi, tedavi, flor ve fissür örtücü uygulamaları yapılmaktadır.

 

 

RADYOLOJİ BİRİMİ

Hastanemize başvuran hastaların ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların tespiti için hekim istemi ile panoramik, periapikal ve sefolometrik radyografi işlemleri yapılmaktadır. Dijital çekim yapılan hastaların sonuçları kliniklerde bulunan bilgisayar ekranlarından hekim tarafından görüntülenmektedir.  Türk Atom Enerjisi Kurumu standartlarına uygun olarak çalışan birimimizde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacı ile çocuk ve yetişkin için kurşun koruyucular bulunmakta ve çekim esnasında kullanılmaktadır.

 

 

ENGELLİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz, hizmet kalite standartları kapsamında belirlenen koşullara uygun olarak engelli hastalarımız için düzenlenmiştir. Hizmet erişimini kolaylaştırmak için giriş katta yer almaktadır. Ayrıca bu hastalarımız için engelli rampası, brail alfabesi ile yazılmış kat krokileri ve tanıtım broşürleri, asansörlerde sesli uyarı sistemi ve refakatçisi olmayan hastalara eşlik etmek üzere ENGELLİ YARDIM HATTI (4444) bulunmaktadır.

 

 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ

Birimimiz 2011 yılı itibarı ile hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet veren ekibimiz 1 diş hekimi, 1 diş teknisyeninden oluşmaktadır. Yaşlılığa veya kronik hastalığa bağlı olarak hastanemize gelemeyecek durumda olan yatağa bağımlı hastalar ev ortamında muayene edilir. Ev ortamında yapılamayacak tedaviler gerekli görüldüğü taktirde hastanemize yönlendirilerek tedavileri yapılmaktadır. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için aile hekimliklerine, il sağlık müdürlüğü koordinasyon merkezine veya 444 38 33 numaralı telefon ile başvurabilirsiniz.

 

 

OKUL TARAMASI BİRİMİ

Hastanemiz koruyucu diş hekimliği kapsamında bölgemizde bulunan ilköğretim okullarında koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulama hizmeti vermektedir. Ağız ve diş sağlığı taramaları, ilköğretim okullarının 1. ve 8. sınıfları dahil tüm öğrencilerine yapılmaktadır. Ayrıca seçilen pilot okulların, öğrencilerine flor uygulaması yapılmaktadır.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZ 

  • HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
  • Bölüm hedeflerine yönelik, bölümler tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirilmesini sağlar,
  • Öz değerlendirme planları hazırlar ve uygulanmasını sağlar,
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirilmesini ve raporlanmasını sağlar,
  • HKS çerçevesinde, yazılı düzenlemeleri kontrol edilmesini ve revizyonunu takip edilmesini sağlar, 
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirilmesi sağlar,
  • HKS çerçevesinde belirlenen komitelerin toplantılarını organize edilmesi görevlerini yerine getirir.

 

 

HASTA HAKLARI  BİRİMİMİZ

Sağlık Bakanlığı, hastaların haklarının korunması ve hastanelerde yaşanan sorunları önlemek amacıyla Devlet Hastanelerinde Hasta Hakları Birimleri kurdu.

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

SATIN ALMA BİRİMİ

 

BİLGİ İŞLEM VE HBYS BİRİMİ

HBYS - Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
 
Ekonominin temel prensipleri arasında olan “kısıtlı kaynakla talebin dengelenmesi” kuralının sağlık sektöründeki karşılığı, giderleri azaltmak; kaçakları önlemek; kişileri değil süreçleri kontrol etmek olarak ortaya çıkıyor. Hastanelerde bu sürecin hayata geçirilmesinin en başta gelen sonuçları ise hasta memnuniyeti ve güvenliği.
 
BT desteğiyle yapılan tıbbi çalışma, eğitim, iletişim, veri toplama, bilgi işleme ve yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemleri, yani “Tıp Bilişimi”, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli gelişmeler kaydederek sağlık sistemlerinde köklü değişiklikler yaratmaya hazırlanıyor. Bu süreci erken fark edip sistemlerini bu doğrultuda güncelleyen hastaneler, giderlerini ilk aşamada %30 civarında düşürmeyi başarıyor.
 
Birim Bilgi Teknolojilerinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına özel geliştirdiği Birim HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) tıbbi hataları azaltan, sonuçları iyileştiren, verimliliği artıran, kaliteli hizmet veren ve maliyetleri düşüren  uygulamalar bütününden oluşuyor.
 
 
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
 
 
PERSONEL  ÖZLÜK BİRİMİ

 

DİŞ PROTEZ LABRATUVARIMIZ

 

Diş protez laboratuarımız, hastalarımızdan alınan protez ölçülerimizin model elde edilmesinden protezin hazırlanıp ağza takılacak hale gelinceye kadarki tüm işlemlerin gerçekleştirildiği birimimizdir. Ayrıca her türlü kırık tamirleri, diş ilavesi, kroşe ilavesi,sıcak ve soğuk protez besleme işlemleri de laboratuarımızda diş teknisyenlerimizce yapılmaktadır. Laboratuarımızda yapılamayan kron-köprü protezi ve iskelet protezlerinin döküm işlemleri ise, sözleşmeli özel diş protez laboratuarlarında yaptırılmaktadır.

 MAAŞ BİRMİ

 

MERKEZİ STERİLİZASYON  BİRİMİ

Diş Hekimliğinde sterilizasyon  ve enfeksiyon kontrolünün önemi büyüktür. Bu nedenle merkezimizde sterilizasyonu sağlamak amacı ile doğru malzemeler ile doğru teknikleri uygulamaya ve otoklav kullanımının gerekliliğine büyük önem vermekteyiz. Diş Hekimi, çalışanlar ve hastalar kan, tükürük ya da solunum salgılarındaki cytomegalovirus, Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü, Herpes Simplex tip1 ve 2 virüsleri, HIV, Mycobacterium Tuberculosis, stafilokoklar ya da streptokoklar gibi çeşitli patojen mikroorganizmalarla karşılaşabilirler. Son yıllarda teorik olarak da olsa ağız dokuları yoluyla “bulaşabilir prion hastalıkları” riskinden de söz edilmektedir. Diş hekimliğine özgü ilk kapsamlı enfeksiyon kontrolü yönergesi 1986’da CDC (Center for Disease Control and Prevention) tarafından yayımlanmış ve düzenli olarak güncelleştirilmektedir. Önemli hastalıkların büyük çoğunluğu belirtisiz geçirildiğinden enfeksiyon kontrolünün temel ilkesi altında merkezimizde de anamneze dayanmaksızın her hastanın enfeksiyon hastası olarak kabul edilir ve her hasta için aynı standart  sterilizasyon işlemleri uygulanır.